Elementor #1171

Åpen dag/fly inn lørdag 26.august 2023 og lotteri med trekning samme dag

Det er planlagt åpen dag/fly inn lørdag 26.8 2023.
Vi håper på bruktbart vær slik vi har vært heldige med i senere år.
Nærmere om dagen kommer.
Før dagen håper vi på bra digitalt salg i klubbens lotteri med trekning samme dagen 26.8.
Link til lotteriside under. Håper du deltar!